Dezinfekce ozonem

CLEAN GO SERVICE s.r.o.

Ozon je účinný v boji s viry, bakteriemi, plísněmi i parazity.

Dezinfekce ozonem

CLEAN GO SERVICE s.r.o.Nabízíme dezinfekci ozonem i Vám


Objednejte si nás na dezinfekci všech typů interiérů a exteriérů. Oproti konkurenci používáme vyspělejší technologii certifikovanou ČSN a EU normami.

Ozon se po aplikaci rozkládá na kyslík a nezanechává žádné vedlejší produkty svého působení. Je to velmi účinný, ekologicky přijatelný dezinfekční prostředek pro vzduch i vodu. Z těchto důvodů je ideálním dezinfekčním prostředkem. Pro tyto své schopnosti a zdravotní nezávadnost je oblíben zejména v potravinářském průmyslu při zpracování potravin a nápojů. Ozon je o mnoho účinnější než chlór. Je několikanásobně účinnější než UV záření, běžně používané pro dezinfekci ovzduší. Ozon má navíc tzv. dezodorační efekt, což má za následek rozklad zapáchajících látek a tím redukci zápachu.

Reference


Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image
Aspect image

Zavolejte nám


clean.go@email.cz+420 773 894 949 | + 420 603 926 376Yaroslav Oleksyshak
Ozon obecně


Ozón (O3) je přírodní plyn a přirozeně se vyskytuje ve stratosféře ve výšce 25-35 km nad hladinou moře, kde tvoří tzv. ozonovou vrstvu, která chrání Zemi před dopadem ultrafialového záření. Vzduch, který běžně dýcháme obsahuje kyslík ve stabilní formě O2 (dva atomy kyslíku), ozon O3 obsahuje tři atomy kyslíku, tedy o jeden atom kyslíku více, proto se ozon někdy nazývá aktivní kyslík. Ozon se v přírodě přirozeně vyskytuje v horských oblastech, u moře nebo ve vzduchu při letní bouřce po které můžeme cítit jeho charakteristickou vůni. OZON má velmi silné oxidační schopnosti a silný dezinfekční účinek, proto se ozon využívá v mnoha různých oborech lidské činnosti, např. při úpravě vody (pitné, užitkové, odpadní atd.), úpravě vzduchu (odstranění zápachu, dezinfekce atd.), v potravinářském, textilním průmyslu a dalších. Ozon je mnoha mezinárodními organizacemi uznán bezpečným při zpracování potravin (masa, zeleniny, ovoce atd.), je povolen také při ošetřování povrchu ekologicky pěstovaných potravin (biopotravin). Je potvrzeno, že ozon likviduje E. Coli v pitné vodě i ve vzduchu.

V přírodě ozon vzniká:

  • V atmosféře při bouřce vysokým napětím a výboji (blesky).
  • Slunečním zářením, zejména ultrafialovým.
  • Fotochemicky za současného působení smogu a záření.

Technicky lze ozon vyrobit:

  • Vysokonapěťovými výboji ve vzduchu nebo v kyslíku.
  • Ultrafialovými výbojkami (horské slunce).
  • Pomocí plazmy.

OZON je velmi nestabilní a není možné ho skladovat, proto se musí vyrábět na místě potřeby.

Účinky ozonu na lidský organizmus

V nízkých koncentracích (méně než 0.05 ppm), má ozon příjemnou vůni. Tato koncentrace odpovídá koncentraci vyskytující se v ovzduší po letní bouřce. Dlouhodobější vystavení vysokým koncentracím (nad 100 ppm), způsobuje bolesti hlavy a nevolnost. První pomoc při těchto příznacích spočívá v odvedení zasaženého z oblasti s vysokou koncentrací ozonu, kde symptomy samy odezní. Ve světě hojně využívané alternativní léčebné postupy, při kterých se aplikuje ozon se nazývají Ozonoterapie. V lékařské praxi se využívá vlastností ozonu k léčbě poruch prokrvení, virových, antibakteriálních a mykotických onemocnění, k aktivaci imunitního systému. Moderní transfúzní stanice využívají ozon ke sterilizaci krevních konzerv, jako dokonalý nástroj proti přenosu viru hepatitidy a HIV.

Ozon je účinný v boji s viry, bakteriemi, plísněmi i parazity

OZON má mimořádně velkou mikrobiocidní účinnost. Když je správně aplikován, je schopen likvidovat většinu známých bakterií, virů, parazitů i plísní. Navíc se ozon rozkládá na kyslík a nezanechává žádné vedlejší produkty svého působení. Je to velmi účinný, ekologicky přijatelný dezinfekční prostředek pro vzduch i vodu. Z těchto důvodů je ideálním dezinfekčním prostředkem. Pro tyto své schopnosti a zdravotní nezávadnost je oblíben zejména v potravinářském průmyslu při zpracování potravin a nápojů. Ozon je o mnoho účinnější než chlór nebo bróm (používá se v USA) – látky běžně používané na úpravu vody. Je několinásobně účinnější než UV záření, běžně používané pro dezinfekci ovzduší. Ozon má navíc tzv. dezodorační efekt, což má za následek rozklad zapáchajících látek a tím redukci zápachu.


Využití ozonu


Ozon patří k nejsilnějším oxidantům, proto se uplatňuje během dezinfekce a dezodorizace, a také během odbarvování nebo odstraňování nepříjemné chuti z některých potravinářských produktů. Používá se ve formě plynu (častěji) nebo ozonové vody.

Silný oxidant se nejčastěji využívá během dezodorizace, protože mění vlastnosti nejrůznějších organických sloučenin, které rozhodují o nepříjemných zápaších. Ozon nemaskuje příčinu zápachu, ale trvale ji odstraňuje.

Dezodorizaci ozonem je možné provést v obytných místnostech a budovách pro veřejnost za účelem odstranění nepříjemných nebo cizích zápachů. Po zakoupení nového nábytku je možné jeho zvláštní pach jednoduše odstranit pomocí ozonu. Podobným způsobem se eliminuje zápachy z místností po malování nebo lakování. Krátký proces ozonování zlepšuje kvalitu vzduchu ve veřejných budovách: v divadlech, kinech, kasinech, nemocnicích a jiných objektech.

Je velmi ceněný v hoteliérství a gastronomii, protože z pokojů pro hosty odstraňuje zápachy, které tam vznikly během kouření cigaret, a z veřejně přístupných místností např. zápachy, které vznikly během přípravy jídla v kuchyni, smažírně nebo pizzerii (zápach oleje po smažení). Hotelový pokoj se zkaženým a znečištěným vzduchem se může změnit na svěží a voňavou místnost během 20 až 30 minut právě díky ozonátoru. V rekreačních střediskách ozon odstraňuje ztuchlé zápachy z kempinkových chatek.

Ozon už našel své uplatnění při eliminování zápachů z kabin osobních automobilů (zápach po rozlitém mléku, cigaretovém kouři a po „mokrém psovi“), ale i sanitních a policejních vozů. Autobusy, autokary, tramvaje, taxíky a jiné veřejné dopravní prostředky je nutné pravidelně podrobovat ozonování, protože zákrok plně odstraňuje zápachy z jejich vnitřků a osvěžuje je.

Zlepšuje kvalitu a vůni vzduchu v potravinářských podnicích díky odstranění ztuchlého zápachu v chladicích prostorech, mrazírnách nebo v prostorech s kvasnými káděmi v pivovarech. V místnostech podniků, kde se zpracovává maso, odstraňuje nepříjemné zápachy, jež vznikají během této činnosti. Také automobily, které převážejí maso, je vhodné podrobit systematickému ozonování.

Ozon účinně odstraňuje z místností nesnesitelné zápachy, které vznikly po procesu rozkladu zemřelého. Vznikají tehdy tzv. „mrtvolné jedy“ (ptomainy) jako produkt bakteriálního rozkladu bílkovin pomocí enzymů, jež jsou vytvářeny mikroorganismy. Patří k nim: kadaverin, putrescin, neurin a metylguanidin, které mohou ohrožovat zdraví a život lidí. Ozon se spojuje s mrtvolnými jedy a mění jejich nepříjemné vlastnosti.

Žádný chemický prostředek na maskování zápachů neodstraňuje zápach spáleniny, který vzniká během požáru. Pouze zákrok ozonování zaručuje skoro 100% účinnost.

Dezinfekční vlastnosti ozonu byly objeveny v roce 1886. Několik let poté byl v Holandsku otevřen první podnik pro úpravu pitné vody pomocí ozonu. V tuto chvíli je metoda sterilizace pitné vody ozonováním všeobecně používána jak v Evropě tak i v Severní Americe a za její rozšíření vděčíme prvotřídním dezinfekčním vlastnostem ozonu. Jeho použití je kromě toho spojeno s menším rizikem pro lidské zdraví a zdraví životního prostředí než používání chlóru ke stejným účelům.

Ozon účinně ničí bakterie, plísně a viry, a proto je možné ho používat při dezinfekčních zákrocích všeho druhu.

Ozonování prostorů, kde se shromažďují lidé, zásadním způsobem omezuje rozšiřování nemocí (např. chřipky). Za tímto účelem je nutné ozonem systematicky dezinfikovat byty, školy, kanceláře a prostory ve zdravotnických zařízeních: nemocnice, pokoje pro nemocné, zdravotní střediska, operační sály, ordinace a chodby, čímž předejdeme infekcím a nákazám. Pokud ozon využijeme stejným způsobem v budovách patřících k inventáři, nejen že odstraníme nepříjemné zápachy, ale také předejdeme rozšiřování se nakažlivých nemocí u zvířat.

Uplatnění ozonu, jež jsou popsána výše, za účelem dezodorizace přispívají k ničení škodlivých patogenních mikroorganismů. Pokud ozonem osvěžíme klimatizaci v automobilu, zároveň ji tímto způsobem dezinfikujeme.

Ozonem můžeme také dezinfikovat deky, matrace a jiné vybavení v takových místech jako vězení nebo vazba, ale také v sanitních vozech po převezení zanedbané nebo nemocné osoby.

V bazénech ozonování sterilizuje a očišťuje vodu, ničí řasy, což zaručuje naprostou průzračnost vody v nádrži.

Po povodni nebo po vytopení bytu ničí ozon plísně, které se mohou začít rozvíjet ve vlhkých místnostech. Zákrok s využitím silného oxidantu je vhodný také při odplísňování starých a zanedbaných bytů nebo domů, v nichž chybí ventilace a vysoká vlhkost způsobila nadměrný rozvoj plísní (Stachybotrys chartarum, Aspergillus versicolor).

V prostorech, v nichž se produkují potraviny zvířecího původu (masné podniky, zpracování ryb) předchází dezinfikování prostorů a vzduchu s využitím ozonu kažení potravin, několikanásobně prodlužuje jejich čerstvost a díky tomu zaručuje jejich neškodnost. Ozon se také už dlouho používá k zabezpečení masa a zpracování jiných potravin jako účinný biocidní přípravek.

Více než 300 000 osob v naší zemi je alergických na prach v domácnosti. Nemohou se nacházet v zaprášených místnostech, nemohou uklízet. Alergii u nich vyvolávají alergeny, které se nacházejí ve výtrusech prachových roztočů (Dermatophagoides farinae, D. pteronyssinus) na drobných částech prachu. Alergeny (DER p1, DER f2 a jiné) jsou sacharidy spojené s peptidy s molekulární hmotností od 25 000 do 40 000. Ozon je účinně ničí a také omezuje rozvoj prachových roztočů.

Ozon může být také využíván ve válce s biologickou zbraní šířenou teroristy. Reaktivní ozon zneškodňuje a ničí endospory Bacillus anthracis. Dezinfekce místností, v nichž došlo k otevření dopisu s „bílým práškem“ ? výtrusy (Antrax), je adekvátní reakcí.